Sáng ngày 14/2/2020.Trường MN Vàng Anh tập huấn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.  Thành phần: toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên  của trường. Qua buổi tập huấn này  cán bộ giáo viên nhân viên hưởng ứng tích cực và có các biện pháp vệ sinh phòng bệnh thiết thực, chuẩn bị đón  học sinh đi học trở lại.